Thuốc đặc hiệu trừ ruồi vàng đục quả

Ruồi vàng đục quả chích trái mướp, bưởi, na, bầu và một số loại trái cây khác nữa…. Thuốc có tác động tiếp xúc bị độc thấm sâu mạnh, hồ tác động rộng hiệu lực rất cao nhanh và kéo… Đọc Tiếp