thuốc trị sâu tơ, thuốc trị bướm trắng, sâu rau, sâu to, thuốc trị bướm trắng

Thuốc trị sâu tơ, bướm trắng có độ bám dính cao, lưu dẫn Mạnh, mát cây nên dễ dàng cho bà con phun xịt, tình sâu bướm và chích hút hiệu lực kéo dài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *