thuốc dưỡng nụ sầu riêng, thuốc tăng thụ phấn sầu riêng, thuốc dưỡng trái sầu riêng, thuốc lớn trái sầu riêng

Canxi bo ga3 chuyên dùng cho cây ăn trái, ra bông đồng đều, bông to đẹp, tăng khả năng thụ phấn, chống rụng hoa trái, chống nứt thân, vàng lá, khô cành, suy cây dưỡng hoa to khỏe động trái tối đa giúp Bông sáng, khắc phục hiện tượng hoa bị vàng, yếu lì hột, tăng khả năng chống chịu đối với thời tiết bất lợi, chống khô đen bông, sương muối, chống héo trái non, chống dị dạng móc câu trái non.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *