Cách mua hàng khi đang xem youtube

Cách mua nhiều sản phầm và thanh toán trong giỏ hàng

Nếu có ý kiến góp ý thì các anh chị em có thể để lại ở bến dưới phần bình luận xin cảm ơn các anh chị em nhiều.

4 thoughts on “hướng dẫn”

  1. Trần Thị Minh Thi viết:

    Mình muốn mua thuốc cuốn cho bắp cải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *