thuốc dưỡng nụ sầu riêng, thuốc tăng thụ phấn sầu riêng, thuốc dưỡng trái sầu riêng, thuốc lớn trái sầu riêng

Thuốc dưỡng nụ dưỡng lớn trái sầu riêng canxi bo ga3

Canxi bo ga3 chuyên dùng cho cây ăn trái, ra bông đồng đều, bông to đẹp, tăng khả năng thụ phấn, chống rụng hoa trái, chống nứt thân, vàng lá, khô cành, suy cây dưỡng hoa to khỏe động trái… Đọc Tiếp