thuốc kích thích ra rễ Mai, thuốc lá rễ cực mạnh, thuốc kích chồi

Thuốc kích ra rễ cho cây mai và cây ăn trái mới trồng và thuốc ngừa sâu bọ dưới rễ

Thuốc kích rễ cho cây mai con cây ăn trái nhỏ mới trồng của vườn cây ở Đồng Tháp. Cặp mắt ra rễ cực mạnh, giúp kích thích cây con mới trồng ra rễ, kích chồi lá, mập nhánh, giải… Đọc Tiếp