Thuốc Lên Màu Đẹp Mã Lớn Trai Quả Na

Những hình ảnh quả na trước khi chưa phun thuốc Dưới đây là hình ảnh khách đặt hàng Ngày nhận hàng là ngày mùng 2 tháng 7 Nhận xét của khách sau khi phun thuốc được 15 ngày