thuốc ra hoa mận, thuốc dưỡng trái mận, thuốc đậu trái mận, thuốc trị rệp sáp cho cây quả mận, thuốc trị bọ trĩ cho cây quả mận, thuốc trị sâu đục trái cho cây quả mận

Thuốc dưỡng nụ tăng thụ phấn ra hoa đậu quả mận ngừa sâu chích hút

Dưỡng nụ ra hoa đậu quả ngăn ngừa sâu bọ cho vườn mận ở Sơn La. Thuốc dưỡng nụ tăng thụ phấn cho cây mận trong giai đoạn ra hoa, thuốc tăng thụ phấn tăng khả năng đậu trái cao… Đọc Tiếp