thuốc ra hoa mận, thuốc dưỡng trái mận, thuốc đậu trái mận, thuốc trị rệp sáp cho cây quả mận, thuốc trị bọ trĩ cho cây quả mận, thuốc trị sâu đục trái cho cây quả mận

Dưỡng nụ ra hoa đậu quả ngăn ngừa sâu bọ cho vườn mận ở Sơn La. Thuốc dưỡng nụ tăng thụ phấn cho cây mận trong giai đoạn ra hoa, thuốc tăng thụ phấn tăng khả năng đậu trái cao cho cây quả mận, thuốc ngừa sâu và chích hút sử dụng cho cây mận, trong giai đoạn Cây đang có nụ hoa, cây mận trong giai đoạn nuôi trái. Ngăn ngừa rệp sáp bọ chích hút nụ hoa cuống hoa, ngăn các con sâu đục quả non cho cây mận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *