thuốc bật chối ớt, thuốc phục hồi cây ớt, thuốc ra hoa ớt, thuốc ra hoa đồng loạt, thuốc đậu trái ớt, thuốc ra rễ ớt

Thuốc ra rễ bật chồi ớt và ra hoa đồng loạt cho vườn cây ớt ở Đồng Tháp. Bộ thuốc ra rễ phục hồi bật chồi sử dụng cho cây ớt trong các giai đoạn: khi cây con giúp cây con mới trồng ra rễ phát triển về thân cành lá, dùng để phục hồi cây ớt Mau phát triển trở lại sau khi bị nấm bệnh tấn công, bị nhiễm độc phèn, độc hữu cơ. Sử dụng cho cây ớt bị kém còi do đất nghèo Mau phục hồi trở lại.

Thuốc 10-60-10 phân hóa mầm hoa mạnh, tạo mầm nhiều, chống nghẹn mầm hoa, ra hoa đồng loạt, đậu trái cao, ức chế quá trình phát đọt để tập trung ra hoa cho ớt, sử dụng trước thời kỳ ra hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *