thuốc cho trái dưa lưới, thuốc đẹp trái dưa lưới, thuốc chắc trái dưa lưới, thuốc ngọt trái dưa lưới

Thuốc lớn quả ngọt trái đẹp trái dưa lưới

Bộ thuốc lớn quá đẹp trai ngọt trái cho vườn Dưa lưới ở Gia Lai. Thuốc sử dụng vào giai đoạn sau đậu trái, thời điểm sử dụng vào khoảng 2/3 giai đoạn nuôi trái, để giúp lớn trái, phì… Đọc Tiếp