thuốc cho trái dưa lưới, thuốc đẹp trái dưa lưới, thuốc chắc trái dưa lưới, thuốc ngọt trái dưa lưới

Bộ thuốc lớn quá đẹp trai ngọt trái cho vườn Dưa lưới ở Gia Lai. Thuốc sử dụng vào giai đoạn sau đậu trái, thời điểm sử dụng vào khoảng 2/3 giai đoạn nuôi trái, để giúp lớn trái, phì trái, chắc trái, cơm giày trái ngọt hơn. Liều lượng sử dụng khi trái còn non một bộ pha cho 500 lít nước sử dụng luân phiên với bộ canxi bo ga3, cho trái to đều chống nứt, hạn chế héo méo trái. Khi trái ở hơn nửa giai đoạn nuôi dưỡng trái một bộ pha cho 400 lít nước phun xịt đến trước khi thu hoạch 10 ngày, để chút chắc trái, ngọt trai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *