thuốc kích rễ cây hành, thuốc kích nở bụi cây hay, thuốc tốt lá hành

Thuốc tốt lá ra rễ nở bụi cây hành, sử dụng kết hợp phun xịt trên lá và các gốc cho vườn hành ở Hà Tĩnh. Cặp chai gói hòa cho 20 lít nước phun xịt trên lá cho cây đang bị suy yếu để phục hồi lại cây, phun xịt cho cây con mới trồng để kích thích ra rễ, bật chồi, Phát đọt, nở bụi to. Gọi G30 sử dụng rắc gốc để ngăn ngừa côn trùng tấn công bộ rễ tạo điều kiện tốt cho bộ rễ phát triển,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *