thuốc ra rễ phục hồi, thuốc phục hồi cây cà phê con, thuốc ra rễ cà phê con, thuốc phục hồi cây cà phê sau thu hoạch

Thuốc phục hồi cho cây cà phê con và phục hồi cho cây cà phê sau thu hoạch, vườn cây cà phê ở Lâm Đồng. Cặp chai phục hồi cộng với chai siêu lân đỏ, phun xịt trên lá và tưới gốc để phục hồi cho cây cà phê con, sử dụng một cặp hoà cho 400-500 lít có thể kết hợp cùng với thuốc sâu tuyến trùng. Với cây cà phê lớn cho thu hoạch một cặp hoà cho 400 lít nước kết hợp cùng với thuốc sâu để ngăn ngừa côn trùng gây hại trên lá phun cho cây sau khi thu hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *