thuốc to cộng rau, thuốc ra rễ rau, thuốc lớn lá rau, thuốc lớn trái rau màu, thuốc phì trái ra máu

Bộ 33-11-GA3 là phân bón qua lá giúp cho rau ra rễ, to lá, Bật chồi mập thân ở gốc, xanh lá đẹp lá với cây rau lấy quả giúp lớn quả, phì trái đẹp trái bóng trái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *