Thuốc Tri Bệnh Dưa Leo Thối Nhũn Thắt Dây Héo Xanh

Vườn dưa leo ở (Tuyên Quang) bị thắt dây thối nhũn. Thuốc này dùng cho cây lớn và cây con đều được. Dưa leo thắt dây, thối nhũn, héo xanh, sử dụng 1 cặp pha cho 25 lít nước để… Đọc Tiếp