Vườn dưa leo ở (Tuyên Quang) bị thắt dây thối nhũn. Thuốc này dùng cho cây lớn và cây con đều được. Dưa leo thắt dây, thối nhũn, héo xanh, sử dụng 1 cặp pha cho 25 lít nước để phun phòng bệnh, nếu trị bệnh thì pha 1 cặp với 20 lít phun xịt cho ướt đều cây và phun đậm hơn vào vết bệnh của cây đang bị bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *