thuốc ra hoa điều, thuốc kích hoa điều, thuốc đậu trái điều, thuốc Chắc hạt điều, thuốc to hạt điều

Thuốc ra hoa đậu trái điều sử dụng được trong cả bốn giai đoạn cho hoa cho quả của cây điều, (vườn điều Đồng Nai). Phun khi cây chuẩn bị ra hoa khi lá non chuyển từ màu đồng sang màu xanh để thúc điều vọt hoa mạnh và đồng loạt. Phun giai đoạn Hoa đang phát triển để dưỡng hoa mập hoa. Phun khi hoa vừa nhú đến nở hoàn toàn để tăng đậu trái điều. Phun giai đoạn trái điều bằng hạt đậu xanh đến khi trái bằng ngón tay cái để chống rụng trái non điều. Phun giai đoạn trái phát triển để trái phì nhanh hạt to, chắc nặng sáng nhân hạt điều. Xem giá và mua tại đây: ?super điều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *