thuốc ra hoa điều, thuốc kích hoa điều, thuốc đậu trái điều, thuốc Chắc hạt điều, thuốc to hạt điều

Thuốc ra hoa đậu trái điều 4 giai đoạn

Thuốc ra hoa đậu trái điều sử dụng được trong cả bốn giai đoạn cho hoa cho quả của cây điều, (vườn điều Đồng Nai). Phun khi cây chuẩn bị ra hoa khi lá non chuyển từ màu đồng sang… Đọc Tiếp